referencie

Úvod referencie

Objavte nový e-shop holavolamy Cuts na cuts-hlavolam.sk

 

 

Hodnotenie hlavolamu CUTS je veľmi pozitívne.

 

PhDr.  Baranovská, PhD. (UCM v Trnave, Katedra psychológie) o CUTS ako o vzdelávacej pomôcke napísala, že: "Po technickej stránke je pomôcka bezpečná na používanie – neobsahuje žiadne malé časti. Svojím prevedením je vhodná pre rozvíjanie schopnostízručností detí školského veku, pretože nielenže ponúka manipuláciu s jednotlivými časťami a rozvíja vizuomotorickú koordináciu dieťaťa, ale stimuluje aj rozumové schopnosti a zároveň jedno správne riešenie napomáha uzatváraniu kognitívnych štruktúr dieťaťa. Primárne je pomôcka zameraná na rozvíjanie logického mysleniapriestorovej orientácie, ale je možné ju využiť aj na rozvíjanie ďalších kompetencií dieťaťa v školskom veku." 

 

 

Psychológ PaedDr. Nečas napísal o našom hlavolame: „CUTS je mimoriadne vydarenou pomôckou, rozvíjajúcou abstraktné myslenie. Podarenosť hlavolamu nespočíva iba v jednoduchosti pravidiel, ale taktiež v estetike prevedenia, skladnosti, magnetických hracích dieloch, ktoré zabraňujú rozsypaniu pri trhnutí električky, prudkej víchrici či pri páde lietadla.“

 

 

Ing. Sivák (riaditeľ ZŠ+MŠ Divina) tvrdí, že: "Hlavolam CUTS predstavuje ideálne spojenie hry a učebnej pomôcky. Jeho zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu sa dostáva na úroveň didaktickej hry – má svoj cieľ, presne stanovené, počas hry nemenné pravidlá, cvičí isté charakterové vlastnosti a zručnosti." ...

..."Hlavolam CUTS umožňuje hľadať, pátrať, skúmať, objavovať, čo by malo byť u detí  použité ako základný predpoklad poznávania a porozumenia. Na zoznámenie s hlavolamom je vhodné vyberať ľahšie úlohy, umožniť žiakom pracovať vo dvojiciach prípadne v skupinách. Neskôr podľa schopností žiakov môže učiteľ zaradiť súťaž v samostatnom riešení úloh s rôznou obtiažnosťou." ... 

 

... "Samozrejmosťou je rozvíjanie logického myslenia, trénovanie argumentácie pri riešení problému (prečo je daný kameň umiestnený na jedinom možnom mieste). Tak ako rôzne predmety rozvíjajú u detí rôzne schopnosti a zručnosti, tak aj tento hlavolam prispieva k zvyšovaniu ich rozumovej úrovne. Rozvíja u detí pozornosť –koncentráciupredstavivosťpredvídanie – najprv myslieť, potom konať, rozhodovanie podložené logikou, plánovanie – jednotlivé kroky, výsledný cieľ."

Copyright 2016 - 2020 © Hlavolamy CUTS