Technický a skušební ústav - PROTOKOL

Úvod certifikáty Technický a skušební ústav - PROTOKOL

Hlavolam CUTS vyhovuje požiadavkám normy:

 

ČSN EN 71-1
Bezpečnost hraček –
Mechanické a fyzikální vlastnosti

Safety of toys –
Mechanical and physical properties

Sécurité des jouets –
Propriétés mécaniques et physiques

Sicherheit von Spielzeug –
Mechanische und physikalische Eigenschaften

 

 

 

 

Copyright 2016 - 2019 © Hlavolamy CUTS